Dezbinarea – boala românilor de pretutindeni

„În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” /Ioan 16,33/ Cu cît citesc mai mult despre românii şi aşazişii „vlahi” din Valea Timocului, dar şi disputele permanente între autorităţile Sîrbeşti şi cele din România, mereu acompaniate de scrîşnirile din dinţi între Patriarhia Serbiei şi cea a României, văd tot mai clar similitudinea…