Polemici cu dragoste chiar şi faţă de Iehovişti


Spune-le: Precum este adevărat că Eu sunt viu, tot aşa este de adevărat că Eu nu voiesc moartea. păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să fie viu. /Iezechiel, 33,11/

În polemică cu Iehoviştii, după ce ei spun că Iisus ar fi doar om, sărmanii nu rezistă psihologic cînd îi întreb dacă Iisus Hristos este „născut” sau „făcut”?
Apoi le arăt la Ioan cap.I, versetul 14 unde se spune: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.” Unde este expres scris NĂSCUT. Iar ceea ce este născut este de aceeaşi natură cu cel din care s-a născut. Adică tot Dumnezeu, spre deosebire de om, care este făcut – Facerea cap. 1 versetul 26: „Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!”. Dar devenim fii ai lui dumnezeu prin ÎNFIERE (Epistola către Efeseni a sf. Apostol Pavel, cap. 1, versetul 5 şi 6): „Mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, după buna socotinţă a voii Sale,
/Spre lauda slavei harului Său, cu care ne-a dăruit pe noi prin Fiul Său cel iubit”.
După o asemenea discuţie, unul din cei doi, cel puţin, se duce acasă cu o sămînţă de îndoială faţă de rătăcirea lui.
Dacă îi mai întreb: Ce se învîrte, pămîntul în jurul soarelui sau soarele în jurul pămînutului? – după asta, cei conştienţi se enervează şi fug ca să nu-l piardă pe „ucenic”, care stă şi clempăneşte din ochi, ori stau ambii cu gura căscată şi cu urechile ciulite, fiind mai curioşi din fire, care riscă să fugă de la adunările lor în cel mai apropiat timp.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s