Filmul „The Secret” – lecţii de păgînism aplicat


Cu siguranţă, foarte mulţi au văzut sau măcar au auzit despre acest film. De fapt, reprezintă un show popularizat, îmbîcsit cu tot soiul de artificii psiho-emoţionale, în care sunt prezentate un şir de teze care au o istorie destul de veche, însă împodobite cu un asemenea patos regizoral, încît ele sînt prezentate ca pe nişte revelaţii. În realitate, desigur, totul este mult mai primitiv şi mai banal. Sub paravanul „adevărului elitelor” ni se bagă pe gît magia Simpatică a lui James Fraser şi „atotputernicia gîndurilor”, adică scheme elementare ale magiei practice, pe lîngă asta în film ea este ilustrată sub forma unei oarecare magii latente. Autorii nu indică nemijlocit spre puterile care realizează dorinţele în realitate, ci doar indică spre anumite ritualuri, care vor conduce spre oarecare rezultate,  iar ritualurile poartă un asemenea caracter psiho-emoţional, încît e greu să desluşeşti din start structura actului magic, şi se aseamănă mai mult cu un oarecare training psihologic.

Iată tezele de bază ale filmului:

1. „Legea principală – legea atracţiei. E suficient de simplă – tot ce se întîmplă în viaţa dumneavoastră se datorează gîndurilor voastre.”

2. „Dacă vă gîndiţi la probleme – le atrageţi anume pe ele. Dacă vă gîndiţi la bine – atrageţi exact acea întîmplare.”

3. „Sunteţi ca un magnet care atrag evenimente. Dacă vă gîndiţi la bogăţie – o veţi obţine. Dacă vă gîndiţilipsa banilor – ve-ţi avea drept rezultat doar lipsa lor.”

4. În filmul „Secretul” (The Secret) afirmă faptul că pentru schimbarea radicală a vieţii omului trebuie sp înfăptuiască doar 3 paşi:

Pasul nr. 1 – trebuie să declaraţi Universului, de doriţi (adică să cereţi ceea ce doriţi să primiţi),

Pasull nr. 2 – trebuie să auziţi răspunsul Universului pentru cererea dumneavoastră, ea întotdeauna răspunde.

Pasul nr. 3 – trebuie să acceptaţi situaţia de moment aşa cum este fără trăiri şi emoţii. Trebuie să fiţi un entuziast şi să simţiţi o exaltare sufletească în aşteptarea înmplinirii dorinţei dumneavoastră.”

„Receptînd semnalul Universului – acţionaţi. Atrageţi atenţia spre ce vă atrage. Nu încercaţi să înţelegeţi, în ce mod veţi obţine rezultatul dorit, mulţumiţi-vă cu paşii imediat următori. Imaginaţi-vă că drumul dumneavoastră va trece prin întuneric (exemplul automobilului cu farurile aprinse unde nu se vede mai departe de 50 de metri, iar noi mergem mult mai departe), este suficient pentru a ajunge la destinaţie.
Nu sunt reguli generale despre cît timp va trece pînă la realizarea dorinţei dumneavoastră. Totul depinde în ce măsură vă aflaţi în armonie cu Universul. Voi înşivă, prin convingerile voastre sau notele de subapreciere frînaţi înfăptuirea rezultatului, Universului îi este indiferent către ce aspiraţi.”

5. În film se mai afirmă faptul că pînă mai ieri doar cei aleşi deţineau cunoştinţele „secretului”, printre care se numărau oameni precum Einstein, Platon, Bethoven.

6. Vizualizarea, adică imagini percepute din afară sau vizualizarea imaginii dorinţei, care contribuie la materializarea dorinţei (în film sunt aduse exemple ale oamenilor, în viaţa cărora asemenea imagini au devenit realitate datorită vizualizării)

Posibil, în acest moment are loc chiar un fel de animism, adică lucrurilor li se atribuie proprietăţi caracteristice doar fiinţelor vii, înţelegerea Universului ca pe o personalitate determinată, capabilă să perceapă şi să materializeze dorinţa.

Toate tezele sus-menţionate, reprezintă nişte procedeie de bază în practicarea magiei. Este greu să ne imaginăm o cultură în istoria căreia nu s-ar fi manifestat.  „Atotputernicia gîndurilor” şi „Magia simpatică„, reprezintă baza mitologică (care se bazau pe utilizarea eronată a asocierilor de semne), care au fost pe larg răspîndite pe parcursul existenţei umane, în fapt, autorii filmului nu au inventat nimic nou, ci doar au ambalat mitologia păgînă în haină Holiwood-iană, din acest motiv este greşit a afirma caracterul tainic, secret şi a accesibilităţii „Secretului” doar cercurilor alese, astfel că credinţele păgîneşti, superstiţiile şi alte practici magice de acest fel au fost accesibile oamenilor dintotdeauna, indiferent de poziţia socială (credinţele păgîne se sprijineau pe masele populare, din acest motiv un asemenea „Secret” reprezenta credinţa unor popoare întregi).

Legea de bază, pe care o formulează autorii filmului – legea atracţiei, nu este nimic altceva decît forma magiei Simpatice, şi anume a magiei imitative care se fundamentează pe principiul „ce se aseamănă, se adună” şi Magia Transmisivă, pentru care sunt specifice doar începutul acţiunii dorite, iar finalitatea este lăsată pe seama puterii magice. În general acest principiu are un caracter pur asociativ.

Actul vizualizării, în cadrul sistemului mitologic dat, are rolul de ritualul magiei transmisive.
Acestea se referă nemijlocit  la conţinutul mitologic al „Secretul”-ui.

Coloana video, declaraţiile participanţilor şi trucurile psiho-emoţionale ale filmului trebuie cercetate aparte.

În film sunt făcute adesea trimiteri la „fapte ştiinţifice”, cităm:

„Fizica cuantică demonstrează faptul că gîndul formează realitatea”

„Savanţii au demonstrat că un gînd pozitiv este de de sute de ori mai puternic decît unul negativ”
Asemenea afirmaţii în general nu necesită comentarii.

Banda video este foarte suprasaturată în imagini. Pe parcursul întregului film, nu vom avea posibilitatea să ascultăm liniştea, sunteţi în permanentă stare de încordare, toată atenţia fiind direcţionată spre cele arătate. Una şi aceiaşi idee este repetată pe parcursul întregului film, iar pentru explicarea ei, de fiecare dată sunt utilizate alte cuvinte, fără ca conţinutul să sufere vreo schimbare. Filmul capătă intensitate şi extravaganţă datorită Imaginilor pestriţe şi montajului efectuat cu multă iscusinţă, din acest motiv este lesne de reţinut şi eficace, fapt caracteristic propagandei sectare. Accentul de bază se face pentru ca jertva să nu dispună de timp suficient pentru a gîndi, să analizeze cele spuse, – atunci probabilitatea faptului că omul, la nivel psihologic va fi nevoit să accepte cele spuse ca pe un adevăr, pentru aşi elibera raţiunea de afirmaţiile care se varsă necontenit asupra lui, afirmaţii, pe care el nu are putere, timp şi nici dorinţă să le verifice.

Cineva care nu este lipsit de gîndire critică, şi a avut experienţa de a comunica măcar odată cu sectanţii, va recunoaşte foarte uşor mutra cea dulceag-zîmbăreaţă, caracteristică celor responsabili de racolarea noilor membri, care, la fel, exercită o presiune psihologică destul de importantă, cu scopul de a cîştiga încrederea şi demonstrarea „fericirii”, care în realitate este un truc de marketing utilizat ca la carte. Iar afirmaţia ce ţine de cunoaşterea „Secretului” de către diferite personalităţi notorii, într-adevăr este adevărat, în sensul că fiecare dintre aceşti „aleşi” s-au ciocnit cu istoria mitologiilor lumii…

„Secretul” (The Secret) – nu este doar un film, este o întreagă marcă comercială, sunt scoase o serie de filme, cărţi, există training-uri ş.a.m.d. Mai în scurt, avem de a face cu o sectă-comercială destul de periculoasă, care are la bază magia latentă şi elemente de satanizm (autorii afirmă puterile nelimitate ale omului asupra lumii, cu toate că chiar din punct de vedere a gnoseologiei acest lucru este o aberaţie), este o afacere.

Din punctul de vedere al ortodoxiei, acel efect, care probabil, face posibilă metoda „manipulării” existenţei, descrisă în „The Secret”, ca şi orice magie poae fi pe cît se paote de reală, nu doar ca o autoamăgire, efect al autoinsuflării sau coincidenţei, ci poate avea un efect nu doar psihologic. Un rezultat real al unor asemenea acţiuni poate fi manifestarea acţiunilor unor demoni, care desigur, nu lucrează gratis, care îşi etaliează oamenilor rezultatul muncii lor prin vizualizare, ş.a. (natura magică pe care oamenii pot să nu o conştientizeze), ei împingîndu-i prin aceasta pe oameni spre a se preamări prin mîndrie şi să se depărteze de creştinism îcăzînd în braţele păgînismului. Demonii satisfac necesităţile de consum ale subiectului indiferent de conţinutul spiritual, astfel omul poate cădea în ispită şi să accepte oferta demonilor drept adevăr.

Acest film conţine elemente cu impact psihologic, dacă-l urmăriţi fiţi cu băgare de seamă!

 

 

 

Anunțuri

Un gând despre “Filmul „The Secret” – lecţii de păgînism aplicat

  1. Da! ai perfecta dreptate!
    the secret sunt dogmele new age, care incearca sa umbreasca Biblia si Credinta.

    ”Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sînt nişte lupi răpitori.”

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s