P R O C L A M A Ţ I A CONGRESULUI X AL PARTIDULUI POPULAR CREŞTIN DEMOCRAT


Calea de la Imperiul Sovietic la Independenţă, spre NATO şi Uniunea Europeană

Partidul Popular Creştin Democrat, singurul succesor de drept al Mişcării Democratice pentru susţinerea Restructurării (1988 – 1989), al Frontului Popular din Moldova (1989 – 1992) şi al Frontului Popular Creştin Democrat (1992 – 1999), este expresia politică a spiritului moral de afirmare a libertăţii, independenţei şi unităţii naţionale a cetăţenilor din Republica Moldova.

Noi am reprezentat iniţial disidenţa şi spiritul de înfruntare a regimului din partea unui grup restrâns de intelectuali transformat rapid în curent de opinie şi apoi luând amploarea unei mişcări politice de masă. Ca urmare a eforturilor întreprinse şi a riscurilor asumate, în viaţa publică a răbufnit năvalnic spiritul de libertate tăinuit adânc în sufletele oamenilor reduşi la tăcere sub dictatura comunistă.

Am fondat Mişcarea noastră politică în acelaşi moment istoric cu mişcările populare din Lituania, Letonia, Estonia, Ucraina, Bielarus, Georgia, Azerbaidjan şi Armenia. Aceste mişcări au declanşat o reacţie în lanţ în tot spaţiul dominat de URSS, de la ţările-satelit până la republicile sovietice.

Mişcările noastre au fost expresia curentului de opinie format o dată cu Perestroika drept reacţie de protest faţă de regimul sovietic de ocupaţie. Ele au avansat apoi spre reevaluarea istoriei şi spre recucerirea drepturilor politice şi naţionale ale popoarelor captive, supuse în lunga perioadă de ocupaţie unui puternic proces de deznaţionalizare prin rusificare.

Noi am uzat din plin de Glasnosti pentru a articula ferm şi tare adevărul despre politica imperială a Rusiei ţariste care a anexat Basarabia în 1812, despre expansiunea teritorială din 1940 şi 1944 ca urmare a Pactului Molotov-Ribbentrop, despre toate consecinţele tragice ale ocupaţiei sovietice: asasinate în masă, foamete organizată, deportări, colectivizare forţată, lichidare a proprietăţii private, prigoană contra Bisericii lui Hristos şi a culturii române, toate reprezentând faţetele hidoase ale sistemului totalitar.

Prima libertate căreia i-am făcut loc a fost Libertatea Cuvântului. Voinţa de a ne recuceri demnitatea naţională ne-a determinat să ne manifestăm iniţial la adunările din colectivele de muncă, apoi la reuniunile cu caracter cultural, iar mai apoi la întrunirile în aer liber. Energiile răbufnite în spaţiul public au zdruncinat din temelii vechiul sistem. Frica impusă timp de decenii s-a spulberat.

Noi am fost cei care am organizat primele mitinguri şi demonstraţii, noi am tipărit şi difuzat primele foi volante şi ziare şi tot noi am fost cei care am semnat şi am colectat semnături pentru limba de stat şi alfabetul latin.

De la Libertatea Cuvântului am ajuns la Libertatea Întrunirilor, iar de aici ne-am dobândit şi dreptul de a uza de Libertatea de Asociere. Sfidarea ameninţărilor puterii, curajul şi perseverenţa au făcut să ni se alăture zeci şi sute şi mii de adepţi. Crearea unei mişcări politice de alternativă în momentul în care părea că dominaţia partidului-stat s-a instalat pentru totdeauna, când Uniunea Sovietică reprezenta o supraputere mondială, iar orice disidenţă putea fi urmată de teroare şi represiuni, părea o nesăbuinţă provocatoare.

Mişcarea Democratică pentru Susţinerea Restructurării, creată la 3 iunie 1988, numită Frontul Popular după 20 mai 1989, a fost prima forţă politică angajată în lupta de demontare a sistemului totalitar comunist, de eliberare naţională şi de întemeiere a unei societăţi libere.

Noi ne-am angajat plenar în desfăşurarea primei campanii electorale pe bază de alternativă pentru alegerile în Congresul Deputaţilor Poporului din URSS, campanie care a durat de la sfârşitul anului 1988 până la 26 martie 1989. Am câştigat în jumătate de circumscripţii, promovând în noua instituţie parlamentară de la Moscova oameni de cultură şi lideri de opinie care împărtăşeau valorile democratice şi naţionale.

Noi am tipărit la Vilnius, în condiţii de clandestinitate, datorită relaţiilor cu militanţii din mişcarea „Sajudis” din Lituania, primele două numere ale ziarului „Deşteptarea” în grafie latină, difuzate la 30 iulie 1989, la Teatrul de Vară, în cadrul unui miting de amploare.

Organizată de noi, Marea Adunare Naţională din 27 august 1989, la care au participat sute de mii de cetăţeni, a cerut expres recunoaşterea şi oficializarea dreptului nostru de a practica limba română în toate domeniile vieţii publice. Legalizarea limbii române ca limbă de stat şi a alfabetului latin se datorează miilor de bărbaţi, femei şi copii, care au participat la ampla acţiune de protest în ziua de 31 august 1989, când se desfăşura Sesiunea Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Atunci am impus adoptarea Limbii de stat şi revenirea la alfabetul latin, sfidând agresivitatea puterii sovietice.

La 7 noiembrie 1989 Chişinăul a fost singura din cele 15 capitale ale republicilor unionale sovietice unde portestatarii, organizaţi de Frontul Popular, au blocat şi zădărnicit parada militară prilejuită de aniversarea loviturii de stat bolşevice din 1917.

Frontul Popular din Moldova a fost singura formaţiune politică care s-a confruntat cu Partidul Comunist în cadrul primelor alegeri democratice în organul legislativ republican din 25 februarie 1990. La iniţiativa noastră, noul Parlament a adoptat la 27 aprilie 1990 Tricolorul ca drapel de stat, iar la 23 iunie 1990 – Declaraţia de Suveranitate.

Datorită conducerii Frontului Popular Republica Moldova a fost prima ţară din lume care a recunoscut la 31 mai 1990, prin hotărârea Parlamentului, Independenţa Lituaniei, care se separase de URSS la 11 martie a aceluiaşi an.
În cadrul Congresului II al Frontului Popular din Moldova, desfăşurat la 30 iunie – 1 iulie 1990, noi am luat atitudine faţă de prezenţa pe teritoriul nostru naţional a Armatei Sovietice de ocupaţie, am cerut repunerea în drepturi a Bisericii Naţionale, abolirea cultului personalităţii lui Lenin, recunoaşterea glotonimului „popor român” şi a etnonimului „limbă română”, trecerea la economia de piaţă.

Noi am convocat la 16 decembrie 1990 cea de-a doua Mare Adunare Naţională care a hotărât schimbarea denumirii ţării în Republica Moldova şi a cerut declararea independenţei faţă de Imperiul Sovietic. La acest for am votat interzicerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS) şi a KGB-ului, precum şi retragerea deputaţilor moldoveni din Congresul Deputaţilor Poporului din URSS.

Frontul Popular a fost principalul organizator al acţiunilor de respingere a referendumului unional din 22 martie 1991 impus de Moscova, ca simulacru democratic pentru păstrarea URSS.

Noi ne-am ridicat în apărarea instituţiilor statului în zilele de 19-22 august 1991, reacţionând energic împotriva Puciului de la Moscova.

Cea de-a treia Mare Adunare Naţională organizată de noi la 27 august 1991 a proclamat Independenţa Republicii Moldova, legiferată în aceeaşi zi de către Parlament prin aprobarea Declaraţiei de Independenţă.

Prin adoptarea doctrinei creştin-democrate la Congresul III al Frontului Popular din 15-16 februarie 1992, noi am devenit singurul partid din ţară care împărtăşeşte viziunea creştină asupra omului şi a lumii care sunt creaţia lui Dumnezeu. La baza tuturor politicilor noastre stau principiile moralei izvorâte din credinţa religioasă.
La 27 noiembrie 1999 PPCD a devenit membru al Internaţionalei Democtrat Creştine, iar la 3 martie 2005 membru al Partidului Popular European. Astfel, PPCD este membru al celei mai puternice şi mai reprezentative familii politice de pe continent care deţine pe parcursul mai multor ani majoritatea în Parlamentul European şi conduce Comisia Europeană.

Întreaga activitate a formaţiunii noastre politice s-a axat pe dezideratul obţinerii şi apărării independenţei naţionale şi pe cel al construcţiei unui stat democratic. În Războiul pentru Independenţă din 1992, declanşat de Federaţia Rusă împotriva tânărului nostru stat, numeroşi membri ai formaţiunii noastre au participat ca voluntari la luptele sângeroase de pe Nistru. Noi am apărat în mod consecvent unitatea teritorială a ţării şi ne-am opus ocupaţiei militare ruse prin poziţia fermă, demonstrată la numeroase mitinguri şi demonstraţii, de la tribunele Parlamentului, precum şi la nivel internaţional în cadrul Consiliului Europei, OSCE, AP NATO, în Parlamentul European, la Departamentul de Stat al SUA şi la Congresul american, dar şi în Internaţionala Democrat Creştină şi în Partidul Popular European.

Noi am fost iniţiatorii reformelor democratice de ordin politic, instituţional şi economic. Am promovat reforma agrară, desfiinţarea colhozurilor şi împroprietărirea ţăranilor cu pământ.

Partidul Popular Creştin Democrat este singura formaţiune politică din Republica Moldova care şi-a menţinut reprezentarea parlamentară în toate legislaturile, din 1990 şi până în prezent, demonstrând astfel că este cel mai viabil, mai stabil şi mai reprezentativ partid din ţara noastră.

În anul 2002, între 9 ianuarie şi 29 aprilie, Paridul Popular Creştin Democrat a organizat cea mai de durată acţiune de protest împotriva tentativelor puterii de a distruge instituţiile democratice, de a elimina din învăţământ cursul de istorie a românilor şi de a impune limba rusă ca limbă de stat. Ca urmare a demersurilor noastre energice, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei şi Parlamentul European au adoptat rezoluţii speciale cu privire la funcţionarea insitituţiilor democratice şi cu privire la situaţia politică din Republica Moldova.

În noiembrie 2003 noi am constituit, împreună cu o serie de partide politice şi ONG-uri, Comitetul pentru Apărarea Independenţei şi a Constituţiei, care a organizat ample manifestaţii de protest împotriva încercărilor de aşa-numită federalizare a ţării. Reacţia noastră puternică şi solidară a făcut posibilă respingerea Memorandumului Kozak, care urmărea distrugerea independenţei şi unităţii noastre naţionale, preluarea controlului asupra procesului decizional la vârf de către Moscova, legalizarea prezenţei militare ruse, blocarea perspectivelor europene ale ţării şi transformarea ei într-o anexă geopolitcă a Rusiei.

Noi am fost singurul partid din Republica Moldova care în noiembrie 2003 am susţinut deschis şi hotărât Revoluţia Rozelor din Georgia, iar în noiembrie-decembrie 2004, Revoluţia Portocalie din Ucraina. PPCD a delegat în exclusivitate peste o mie de voluntari ca observatori din partea Republicii Moldova la turul trei al alegerilor prezidenţiale din Ucraina.

Prin crearea parteneriatului politic cu Preşedintele Republicii Moldova, în aprilie 2005, noi am anihilat planul rusesc de răsturnare a puterii de stat, de provocare a alegerilor parlamentare anticipate şi de instalare în fruntea ţării a unor persoane obediente intereselor imperiale ruseşti. PPCD i-a asigurat Republicii Moldova stabilitatea politică necesară pentru accelerarea cursului de integrare europeană şi implementarea reformelor în justiţie, în domeniul audiovizualului, în cadrul serviciilor secrete, la Comisia Electorală Centrală, la Curtea de Conturi, precum şi adoptarea unei noi legi privind partidele politice.
PPCD, prin grupul său parlamentar, a participat activ la elaborarea şi adoptarea prin consens a Hotărârii Parlamentului din 10 iunie 2005 cu privire la reglementarea conflictului transnistrean şi a Legii din 22 iulie 2005 „Cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistira)”. PPCD a contribuit în mod hotărâtor la consolidarea capacităţii de negociere în baza intereselor naţionale ale ţării cu partenerii externi ai Republicii Moldova, în special cu Federaţia Rusă.

PPCD apără cu principialitate caracterul unitar al statului nostru, nu admite concesii nejustificate pe seama intereselor naţionale ale ţării, va cere în mod hotărât retragerea necondiţionată a trupelor ruse de ocupaţie şi dizolvarea formaţiunilor paramilitare ale separatiştilor ca precondiţii pentru democratizarea regiunii transnistrene şi pentru ulterioara participare a cetăţenilor din stânga Nistrului la alegeri libere. Ca apărător al valorilor naţionale şi luptător pentru cauza europeană a ţării noastre, PPCD este pregătit să dea ripostă hotărâtă, prin toate mijloacele legale, oricăror încercări de a legaliza prezenţa militară rusă sau de a simula un proces electoral democratic în teritoriile Republicii Moldova ocupate militar de Federaţia Rusă.

Noi am promovat în mod consecvent linia de integrare a ţării în NATO şi Uniunea Europeană ca obiective strategice majore şi soluţii fundamentale pentru democratizarea societăţii, apărarea drepturilor omului, prosperitatea economică şi dezvoltare durabilă. Avem obligaţia morală faţă de societate să scurtăm acest drum anevoios spre Libertate, Prosperitate, Stabilitate şi Democraţie.

PPCD este solidar cu Georgia şi Ucraina în efortul lor de a se integra în NATO. Între o Românie membru NATO şi o Ucraină cu şanse reale să devină membru plin al acestei organizaţii, Republica Moldova nu trebuie să insiste asupra statutului de neutralitate. Ţara noastră trebuie să se angajeze în realizarea activă a Planului Individual de Acţiuni Republica Moldova-NATO, să obţină Planul de Acţiuni de Preaderare şi să adere la NATO.
Finalizarea reformelor democratice şi economice, precum şi atingerea obiectivelor strategice de aderare la NATO şi UE, vor putea fi realizate mai repede după alegerile din 2009, prin contribuţia substanţială a PPCD în viitorul Parlament şi Guvern. Viitoarea guvernare la care va participa PPCD trebuie să impulsioneze reforma economică, să determine o creştere rapidă a ritmurilor de atragere a investiţiilor autohtone şi străine, a capacităţii de creare a unui număr suficient de locuri de muncă. Protecţia socială şi asigurarea nivelului necesar de ocrotire a sănătăţii, susţinerea învăţământului, a tineretului, a păturilor socialmente vulnerabile, precum şi a familiei vor reprezenta elementele-cheie ale politicilor PPCD.

Obiectivul major pe termen scurt al PPCD este pregătirea temeinică pentru campania electorală din 2009 şi participarea cât mai reuşită la această competiţie politică de o importanţă deosebită care să-i asigure o prezenţă masivă în viitorul Parlament.
În acest moment de răscruce pentru soarta ţării şi a neamului nostru, Partidul Popular Creştin Democrat îşi asumă plenar agenda politică a Republicii Moldova şi se declară responsabil pentru orientarea strategică a statului nostru.

Ca apărător şi promotor al valorilor naţionale şi al drepturilor omului, având o experienţă de douăzeci de ani de luptă pentru Libertate, Democraţie, Prosperitate şi Stabilitate, Partidul Popular Creştin Democrat are datoria de onoare să finalizeze propriul proiect politic de afirmare a Republcii Moldova ca stat cu democraţie funcţională, cu economie socială de piaţă puternică şi cu statut de membru plin al NATO şi UE.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

1 iunie 2008,

Chişinău, Palatul Naţional.

Proclamatie varianta engleza (download)

Reclame

17 gânduri despre “P R O C L A M A Ţ I A CONGRESULUI X AL PARTIDULUI POPULAR CREŞTIN DEMOCRAT

 1. „după alegerile din 2009, prin contribuţia substanţială a PPCD în viitorul Parlament şi Guvern” — daca va trece PPCD, lucru putin probabil

  Apreciază

 2. Sandule ca sa nu te dai drept Vanga sau Globa, asteapta inca un an, cred ca nu vei slabi prea tare, atunci sa te vad ce o sa spui. Aduti aminte de 2004, cand toti spuneau acelasi lucru, si iata ca PPCD este unicul partid cu reprezentare parlamentara de la inceputuri si oana aztazi. Dupa sondajele facute nu de institute cumparata, ci de cele occidentale, PPCD are un scor care nu doar ii asigura prezenta in viitorul parlament, dar isi mentine tempoul mergand in ascensiune. Din pacate nu pot sa dau publicitatii nici Cine a facut sondajul nici rezultatele din el. Cred ca fiecare partid serios cunoaste aceasta situatie. Este un material stric de uz intern. Deci nu au decat sa munceasca cei care acum trambiteaza sfarsitul PPCD. Ei cu siguranta ca nu vor trece pragul electoral.
  Toaate bune.

  Apreciază

 3. Cezar, Cati oameni au intrat in parlament din partea PPCD si cati au ramas? De ce? Votarea cu Voronin s-a decis la congres national PPCD, sau in doi cu Voronin? E mai simplu sa faci o prostie si apoi sa dai explicatii?
  Suntem in mileniul 3, puteti zomba tot mai putini oameni, iar cu fapte nu mai convingeti absolut pe nimeni.

  Apreciază

 4. Stimate Cezar,
  Eu vad asta in felul urmator:
  Rosca a facut protestele si „micile revolutii” cu acordul si finantarea lui voronin. Era evident ca comunistii nu ar mai fi avut voturile necesare pentru o majoritate parlamentara in 2005. S-a facut galagia pentru a crea impresia unei formatiuni cat mai opuse comunistilor, pentru a atrage cei mai inraiti dusmani ai comunistilor…. pentru ca la urma – anume ei sa-si fi pierdut voturile anume in favoarea lui voronin. personal, consider ca a fost un plan perfect al comunistilor, si merita respectul. diacov este in politica doar pentru bani. cu el s-a rezolvat simplu.

  buba lui rosca este faptul ca eu nu sunt singurul care isi da seama de ce este PPCD.

  P.S. nu se bat cap in cap unele actiuni ale lui rosca cu biblia?

  Apreciază

 5. Frate, Rosca facea proteste cand, PCRM era in afara legii inca, iar cand a chemat la crearea unei opozitii in 2003, pentru a rasturna regimul voronin, marii democrati de azi, precum Serafim urechian, au inceput sa aplice principiul sectarismului, crezand ca ei sunt de fap cei care trebuie sa se plaseze in varful de lance. Ce sa faci daca majoritatea insilor din partidele democratice, asa zisele, au trecut prin aceeasi nomenclatura bolsevica, comunitii cel putin nu mint cu nerusinarea cu care o fac alte pretinse forte democratice. Si aici vorbind de Biblie, vrei sa spui ca esti fara de pacat?
  Faptul ca esti hranit cu povesti cu masti sau fara masti nu inseamna ca totul este chiar in tocmai cu realitatea.

  Oricum iti respect pozitia pe care o ai fata de PPCD, chiar daca nu este la fel cu a mea. Cred ca e bine sa fie asa.
  PS
  Daca vorbesti de un „plan” si inca finantat de comunisti inseamna ca tu nici nu ai fost vriodata membru PPCD si nu ai participat la protestele organizate de PPCD. Sau daca ai participat erai un simplu spectator si nicidecum actor. Dezamagirea ta este mai curand frustrarea ca partidul care iti place tie nu are succes, sau pur si simplu esti pesimist in viata. De obicei ne condamna cei care nu ne-au votat niciodata, spre exemplu Nicolae Negru. Iar asemenea critici aduti aminte ca erau si pana la 4 aprilie 2005. Daca toti asa sau dezamagit, pai sa fi fost un strain venit aici , mi-as fi creat impresia ca PPCD pina la 4 aprilie a fost de 3 ori la guveranre toti ii iubeau, iar dupa 2005, „s-a dat cu comunistii” si iata mare dezamagire. Un sfat prietenesc, ia documentele si invata istoria, buna – rea, dar este a tarisoarei noastre. Daca vrei scrie o licenta despre PPCD, iti oferim toate documentele necesare, si promit ca lucrarea ta va fi publicata.
  Toate bune.

  Apreciază

 6. Nu stiu de cand esti tu membru PPCD. Eu nu am fost niciodata. Dar in perioada protestelor eram in fiecare zi printre primii in piata si plecam printre ultimii. Eram sigur ca rosca era unica salvare.

  un caz simplu: de la ce au inceput protestele? pentru ca au incercat sa ne introduca limba rusa. atunci cand ministrul invatamantului a iesit afara si a zis „bine” (eram si eu in fata guvernului atunci), ce a zis rosca? „nu! ni-i putsin! vrem sa o scoatem de tot!” iar urmatoarea fraza „vrem demisia in bloc a PCRM”. esti de acord cu mine? deci interesele elevilor, care au servit ca premisa, s-au transformat incetisor in interesele sale personale. eu nu am primit niciodata nici un ban pentru vre-o prezentsa la protest. credeam ca fac asta pentru viitorul meu. dar am cunoscut oameni, mai tarziu, care mi-au recunoscut ca erau platitsi pentru asta.

  itsi plac astfel de modalitatsi de a duce politica? eu nu ma dau drept mare creshtin shi nici nu cunosc biblia pe de rost. ma refeream la tine, care din cate se vede shi se scrie, shtii bine ce shi cum e cu Dumnezeu.

  vreau doar sa scot un raspuns sincer din tine. esti om de credinta sau om politic. sunt sigur ca nu poti fi si una si alta. pentru indeplinind ce-ti cere rosca, vrei sau nu, incalci unele porunci.

  Apreciază

 7. Nu-mi place sa ma dau mare crestin, desi cred si practic rugaciunea. Pentru mine conteaza omul, ca creatie divina, si faptul ca sunt implicat in politica nu contravine acestor valori in care cred si spre care aspir. Dihotomia religios – politic nu este contradictorie, ba mai mult, cred ca este imperios necesar ca oamenii implicati in viata politica trebuie sa aiba o axa valorica si sa fie niste oameni de buna credinta cu o moralitate inalta si in primul rand cu credinta in Dumnezeu. Pentru ca politica nu este murdara cum se obisnuieste a se spune, oamenii infrumuseteaza locul… daca la noi inca nu este bine nu inseamna ca trebuie sa renuntam la implicarea noastra in politic protestand, in acest mod, fata de oamenii care nu urmaresc decat propria burta.
  Noua Dumnezeu ne cere, si noi incalcam poruncile, repet nu este om fara pacat, si voi fi judecat de Dumnezeu laun moment dat.
  Si cred ca in continuare raman atasat ideii de a implica oameni cu credinta in viata politica. Ma bucur de faptul ca ai fost la proteste, am fost si eu practic la toate, insa nu pot fi dezamagi de cei care stiu ce fac, in favoare romanismului din Basarabia. Mai avem 2 lucruri de facut, sa scapam de elementul rus prezent prin influenta Kremlinului, si sa aducem aceasta palma de pamant in albia normala a existentei neamului romanesc.
  Metodele utilizate, pot soca, indigna sau trezi admiratie, insa nu emotiile conteaza, ci atingerea scopului propus.

  Apreciază

 8. lumea nu mai crede in scopurile lui rosca.
  lumea vede metodele si sunt socati peste masura.

  totul e mai simplu. nu e vorba scop, dumnezeu, credinta.

  e vorba de cea mai mare minciuna din politica moldoveneasca.
  cazul cubreacov a fost un pas facut cu stangul. chiar daca rosca si ar vrea sa se mai indeparteze putsin de pcrm – nu poate. prea mutlsi cunosk adevarul despre unde shi cum a stat cubreakov atunci kind lipsea.

  eu as numi ppcd-ul un partid anticrestin si antidemocrat.
  a tradat ceea ce in credeam eu. s-a aliat cu dusmanii mei, care pareau sa fie si ai lor. ppcd-ul da dovada de faptul ca poate duce o politica maximal de murdara implicand cccec, procuratura si alte porcarii comuniste. ei participa la acele represii si intimidari contra carora se fac a lupta. e o minciuna mare.

  moldova1, roscatv si nitul nu relateaza realitatile, dar lumea mai afla.

  suntem cu totii in asteptare sa vedem ce manevre va mai inventa rosca pentru a mai parazita parlamentul. sau voronin i-a promis ca molojen va aranja registrul astfel ca alegerile sa fie cat mai democratice?

  Apreciază

 9. Nu stiu de ce si cine te-a imputernicit sa vorbesti din numele lumii, adica a poporului, dupa 4 aprilie am reusit sa triplam reyultatele noatre la nivel local, fapt ce demonstraya ca foarte putini sunt revoltati de nu stiu ce himere.
  Cat priveste cazul Cubreacov, esti in drept sa creyi orice, si nu te poate invinui nimeni de asta, adevarul este ca domnul Vlad a reusit sa ramana in viata si asta este vina lui. Si daca PPCD s-a aliat cu dusmanul tau, deci trebuie sa inteleg ca prieten iti este Rusia imperialista care ne sugruma de atatea veacuri? Jon Conlan, Yuscenco, Saakashvili, Basescu care au venit toti la chisinau ca sa+l convinga pe iurie Rosca sa faca acest lucru la fel sunt
  tradatori? La fel sunt antidemocrati si antieuropeni? Cat priveste crestinismul, nu-ti lua pacate asupra ta cu invinuiri sau aprecieri pripite, iti repet Domnul ne va judeca, sa ne ingrijim fiecare de pacatele noastre, suntem preapacatosi ca sa ne mai ingrijim si de a altora.

  Si daca vorbesti de politica murdara, ce inseamna in acceptiunea ta politica curata? Ai exemple? cine Filat? Urekean? Voronin? Braghiş?

  Daca faci analize politice, depaseste frustrarile de ordin sentimental si incearca sa fii empatic, daca frei sa intelegi un fenomen sau altul, altfel risti sa fii un diletant care nu poate nimic altceva decat sa-si cante propriile neimpliniri acuzand cu degetul greselile altora.
  Nu vreau sa te supar, si imi cer iertare daca te-ai simtit asa.

  Si vorba ilustrului filozof Kant – Cel ce se târăşte ca un vierme, să nu se plângă dacă e strivit sub picioare.

  Apreciază

 10. basescu l-a implorat pe rosca sa voteze cu comunistii?
  basescu si acum insisgta ca rosca sa fie aliat cu comunistii la toate capitolele?
  besescu insista ca consilierii ppcd sa voteze impotriva rezolutiei despre micul trafic la frontiera?

  din 4 aprilie 2005, hraniti oamenii cu scopuri, care nu prea se leaga cu metodele utilizate.

  cum explici prietenia exagerata a lui voronin cu putin din ultima vreme? e cineva din opozitie mai prieten cu ei? voi v-ai aliat cu prietenii lui putin. nici unicul vostru argument „antirus” nu mai are valoare.

  de ce atunci cand ppcd-ul l-a propus pe Nagacevshi pentru CCA, au votat cu candidatul din partea comunistilor?

  Apreciază

 11. Cezar, te cunosc şi te respect, te consider un prieten, dar la acest capitol nu prea ai dreptate….

  Moldova s-a transformat într-o afacere mafiotă filorusă şi românofobă ÎN SPECIAL după susţinerea lui Voronin de către PPCD.

  PPCD-ul a degradat şi degradează în continuare….

  Moldova este suptă de influienţa neo-Imperiului Rusesc, iar Roşca nu face decât să stea în dreapta lui Voronin ca un înger păzitor în politica sa mârşavă.

  Unde e acel Roşca şi acel PPCD care până în 2005 întotdeauna aveau o poziţie clară şi tranşantă asupra oricărui eveniment? Ce îi face să ducă o politică mediocră şi populistă?

  Se vede un careva rezultat al implementării acordului MD-UE?
  De când limba română s-a transformat în „limbă de stat”, mai departe ce va fi? „limbă de şezut”? „limbă de dormit”?

  Căror ‘beneficii’ i se datorează tăcerea?

  PPCD-ul este robul PCRM-ului – un instrument prin care clica mafiotă îşi propagă intesele sale meschine.

  Cică „Republica Moldova era sub pericolul rusesc” – las-o baltă! Niciodată în ultimii 10 ani Moldova nu a fost atât de aproape de Rusia decât acum – ‘meritul’ cel mai mare îl are anume PPCD – el şi-a vândut sufletul comuniştilor.

  Transnistrizarea Moldovei e succesul colaborării PPCD-ului cu PCRM.
  Dacă se păstrează tendinţa actuală de „rezolvare” a conflictului transnistrian – nu vedem noi Europa, cum nu o vede Korea de Nord…

  Apreciază

 12. Salut Oleg,
  Regret desigur aceste ganduri care le spui aici, si nu stiu daca esti deschis sa afli un alt raspuns decat cel pe care l-ai pronuntat mai sus.

  S-a scris prea mult. Argumentele nu valoreaza in fata oamenilor, din pacate. Nici chiar in fata intelectualitatii. Lumea consuma impresii, chiar nu vreau sa repet la nesfarsit unele lucruri pe care oamenii, desi le inteleg, nu le accepta.

  Cat priveste dreptatea pe care o am sau nu, depinde de unghiul de vedere. In acceptiunea ta, nu am dreptate, sunt nevoit sa accept aceasta parere.

  Cel care doreste sa patrunda in esenta acestui act istoric „4 aprilie” trebuie sa depuna un efort intelectual considerabil, ceea ce la noi nu se prea obisnuieste, de altfel ca si in alte tari. Cum am spus lumea consuma impresii, si nu prea s-a schimbat, constat cu regret, ca principiul „Circ si Paine” este in continuare valabil.

  Pacat ca lumea prefera circul pentru o bucata de paine, eu prefer sa fiu flamand de adevar, si sa muncesc pentru asta. La un moment dat, poate si eu, as putea sa dezamagesc pe cineva, desi poate va fi doar in defavoarea mea.

  Inchei cu o mica povestioara pe care mi-o spunea tatal meu:
  „Mergea un om bun pe o carare, prin munti. In cale intalneste un sarpe care a fost lovit si acoperit de niste bolovani din piatra. Om bun, striga sarpele, Scoate-ma de aici, ca de 4 zile stau cu durere si flamand, voi muri, fie-ti mila! Omul, nu putea sta indiferent si l-a ajutat. Ei, eu doar tiam spus ca sunt flamand, zice iarasi sarpele, ca sa nu mor trebuie acum sa te mananc! Sarpele ramane sarpe, este viclean. Morala: Fa bine, indiferent de rasplata pe care o vei primi”.
  Toate bune,
  Cezar

  Apreciază

 13. Pentru Eu!
  Da Basescu l-a rugat sa voteze pentru Voronin!
  Saacasvili a sunat la fractiunea PPCD si a insistat ca sa voteze pentru Voronin.
  La fel a facut-o Congresmanul american Conlan, care a plans in seara aceea cand Rosca s-a lasat convins sa voteze, spunand „ca pentru prima data vede un om care isi semneaza decapitarea”. Nu vreau sa-l zeific pe Rosca, dar multa lume nu cunoaste despre ceea ce a fost atunci. Putini l-au votat pina atunci , mai multi dupa, si speram ca in 2009 vor fi si mai multi. Rosca nu e un avar care sa doreasca sa-si umple buzunarul. Sa vrut asta era demult senator in Romania, si cu averi mai mari sau comparabile cu ale lui Tiriac, Becali sau sau Iliescu.

  Pentru Tudor,
  Scuza frate, un raspuns adecvat iti voi putea da doar dupa ce voi cunoaste situatia, eu am fost prins cu exasmenele de stat, si chiar nu conosc ultimile evenimente. Insa sunt bucuros de nota pe care am obtinut-o la examen.

  Doamne ajuta!

  Apreciază

 14. cu tot respectul, dar iar te feresti de raspuns prin demagogie.

  nu doar congresmanul american a plans atunci. au plans si mii de moldoveni.

  raspunde te rog mai concret la ceea ce am scris eu si oleg. despre alianta din prezent. despre prietenia cu rusia, cearta cu romania, limba moldoveneasca.

  explica-ne pozitia voastra. de ce ascundeti realitate sub neologisme irelevante?

  Apreciază

 15. Cu limba asta de stat, care a lansat-o de fapt PROTV, urmariti va rog discursul lui Iurie Rosca: Daca e roman sau nu.

  In prezent nu este nici o alianta, este dfoar colaborare, prietenia cu rusia poate o vezi tu, in realitate lucrurile stau mult diferit. Politica de la televizor nu e nici pe departe ceea ce arata televisorul. Eu vad asta zilnic, sunt chiar printre rechinii politicii. Si sunt ferm convins, inclusiv cu informatie confirmata din cel putin 2 surse diferite care nu au tangenta una cu alta, despre implicatiile rusiei in finantarea partidelor care azi racnesc cat ii tine gura ca sunt romani si ai crede ca vor sa faca unirea pe care altadata au baut-o prin paduri…
  Una este ceea ce vezi la televizor, sau ce scriu gazetele si alta este in realitate. Eu am spus, ca va inteleg perfect pe toti, si daca tot sunteti atit de indignati sa inteleg ca PPCD totusi mai ramane inca in inimile voastre, daca nu daca v-ati reProFilat, atunci nu inteleg preocuparea atat de obsesiva pentru viitorul PPCD.
  Cat priveste Romania, PPCD are semnat parteneriat oficial cu partidul lui Basescu, cearta tine de alt ordin, si interesele sunt mult mai mari decat cele afisate. E ca si cu criza zaharului, cineva care isi planifica businessul incearca sa ne faca criza artificiale, conteaza ssa nu cazi in capcana.
  Un lucru vreau ca sa-l stii, chiar daca nu reusesc sa te conving si ramaii la propria parere, liderii PPCD raman in continuare pe pozitia proromaneasca si antikremlin, iar actiunile noastre rezulta din aceste principii. Iar faptul ca spui ca niciodata RM nu a fost atat de aproape de Rusia, demonstreaza pericolul care apasa asupra noastra, si alti factori, sunt de vina nu Rosca, probabil nu prea te informezi cu schimbarile din regiune. Insa Rusiei nu-i va reusi nimic, din simplul motiv ca sunt cu un pas in urma celor care isi iubesc tara.

  Repet, nu vreau sa va conving, sunteti liberi sa va faceti propriile concluzii, insa ca sa intelegeti in profunzime aceste procese trebuie sa depuneti un efort intelectual. Incearca sa te uiti dintr-o parte la tot ce se intimpla. Estrapolarea este un procedeu care adesea te face sa intelegi diferit lucrurile, doar trebuie sa nu intreci masura, poti degrada spre pierderea identitatii.

  Daca doriti, sa va clarificati intradevar ce se intampla, si nu doar sa polemizam la infinit pe forumuri si grupuri, am putea sa organizam un off line, si sa discutam deschis aceste chestii, sunt dispus sa ne vedem oricand, pentru a dialoga, ca sa vedem cine interpreteaza eronat sau adevarat evenimentele. Altfel riscam sa ne pierdem o gramada de rimp pretios pentru a mai dialoga in contradictoriu pe net.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s