Declaraţia Grupului Parlamentar al PPCD din 27.03.2008


dsc_0043.jpgCu privire la faptele de corupţie şi administrare frauduloasă a proprietăţii statului comise de fostul demnitar Vladimir Filat

Stimaţi colegi,
Onorată asistenţă,

Aşa cum am mai arătat în şedinţele anterioare, recent apăruta grupare politică în fruntea căreia s-a postat Vladimir Filat constituie un pericol pentru societatea noastră.
Pericolul vine din faptul că această grupare îşi propune să se afirme în politică prin fraudă, prin minciună, precum şi prin coruperea membrilor altor partide şi a unor structuri de presă.
În persoana dlui Fliat nu avem, aşa cum pretind gazetarii tocmiţi de el, un tânăr necorupt şi cuprins de idealuri, ci un vechi element corupt al fostelor guvernări compromise şi respinse de alegători. Din păcate, exponenţii acelor guvernări nu au ajuns încă să poarte răspundere în faţa organelor de drept şi a legii. Asta pentru că prea mare le-a fost influenţa asupra Procuraturii şi altor organe de anchetă, astfel încât multiplele nelegiuri, abuzuri, privatizări ilicite sau cazuri de corupţie au fost blocate.
Se ştie că Vladimir Filat a ocupat funcţii de răspundere în Guvernele Ciubuc-II şi Sturza în perioada anilor 1998-1999, fiind instalat iniţial în funcţia de Director general al Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat şi apoi în cea de Ministru de Stat – şef al Cancelariei Guvernului.
Amintim că faptele de încălcare a legilor şi de deturnare a banilor publici au fost examinate atât de Comisia de Ancheta a Parlamentului, care a activat în legislatura anilor 1998-2000 şi pe care am condus-o, cât şi de Curtea de Conturi, care este organul suprem de control financiar de stat şi are independenţă organizatorică şi funcţională. Prin urmare, această insituţie nu poate fi suspectată nici de lipsă de profesionalism, nici de faptul că ar răspunde unor comandamente politice. Să vedem, aşadar, cum apare demnitarul de ieri responsabil de privatizare, Vladimir Filat, în documentele acestei instituţii.
Astăzi ne vom referi la Hotărârea nr.20 din 03.05.2000 privind rezultatele controlului asupra îndeplinirii de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat a Programului de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.106-108/21 din 24.08.2000)

Cităm în continuare din această Hotărâre:

„Curtea de Conturi examinând rezultatele controlului asupra îndeplinirii de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor a Programului de privatizare pentru anii 1997-1998, a constatat că conducerea Departamentului (dl V.Filat, etc), nu numai că n-a asigurat pe deplin îndeplinirea Programului de privatizare pentru anii 1997-1998, dar şi a admis un şir de încălcări şi neajunsuri, în urma cărora bugetul de stat a ratat venituri băneşti în sume esenţiale.
Din 1038 obiecte, preconizate pentru privatizare în conformitate cu Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, la data de 1.04.2000 au fost comercializate numai 348 obiecte, ce constituia 33,5 la sută.
Departamentul n-a asigurat executarea cerinţei prevăzute de art.13, alin.8 al Legii cu privire la privatizare nr.627-XII din 4.07.91 în ce priveşte stabilirea modului de ţinere a evidenţei mijloacelor de privatizare. Lipsa unui mecanism de evidenţă strictă a veniturilor din vînzarea patrimoniului public nu permite efectuarea unei analize ample a procesului de acumulare şi utilizare a veniturilor.
La verificarea veniturilor primite s-a stabilit că, potrivit datelor Departamentului, în urma comercializării patrimoniului public, inclus în listele Programului de privatizare, la 1.01.2000 au fost vărsate în buget 143,3 mil.lei, iar conform informaţiei Ministerului Finanţelor, au fost încasate 106,6 mil.lei.
Astfel, conform pct.8 din Regulamentul concursurilor investiţionale şi negocierilor directe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.97, comisia de concurs avea obligaţia de a primi, pregăti şi controla documentele privind obiectul scos la concurs. Contrar acestuia, în cazul scoaterii la concurs investiţional a acţiunilor statului deţinute în S.A. „Hotelul Chişinău”, S.A. „Moldagrotehnica”, S.A. „Ionel”, S.A. „Fertilitate-Soroca” etc., de către comisia de concurs (preşedinţi ai comisiei dnii Iu.Badîr, V.Filat, A.Oleinic) au fost acceptate copiile certificatelor înregistrării de stat a întreprinderii şi certificatelor de emisie a acţiunilor fără autentificarea în modul stabilit, iar darea de seamă financiară şi bilanţul întreprinderii n-au fost autentificate de organul fiscal teritorial, ceea ce contravine prevederilor pct.10 (a) şi (e) din Regulament. De asemenea, contrar prevederilor pct.17 din Regulament, au fost primite la concurs copiile statutului şi certificatelor înregistrării de stat neautentificate ale unor participanţi la concurs (S.R.L. „Transimex-prim” – cîştigătorul concursului la privatizarea acţiunilor S.A. „Hotelul Chişinău”).
Nerespectarea de către comisia de concurs (preşedinte dl V.Filat) a modului de stabilire a preţului iniţial, prevăzut de pct.59 din Indicaţiile metodologice privind determinarea valorii estimative a complexului patrimonial al întreprinderii şi stabilirea preţului de vînzare a patrimoniului (acţiunilor) statului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.10.97, a dus la micşorarea preţului minim de vînzare a acţiunilor statului în S.A. „Fabrica de confecţii „Ionel” cu circa 500 mii lei.
De către conducerea DPAPS n-au fost îndeplinite prevederile pct.4 al Hotărîrii Guvernului nr.109 din 2.02.99 „Cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice”, care prevede constituirea în limitele efectivului DPAPS a unităţii structurale din trei persoane cu funcţia de pregătire şi întocmire a contractelor cu reprezentanţii statului.
Contrar pct.11 din Regulamentul cu privire la reprezentarea proprietarului patrimoniului de stat în societăţile economice, adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr.188 din 29.03.96, care prevede că conducătorii şi locţiitorii conducătorilor de ministere şi departamente şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice, precum şi conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de stat nu pot fi desemnaţi reprezentanţi ai statului, prin ordinul nr.13/032 din 10.02.99 al directorului general al Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat dl V. Filat, ca reprezentant al statului în S.R.L. „CTI-Print” a fost numită Z.Grafchin, vicedirector general al DPAPS.
Nerespectarea de către comisia de concurs (preşedinte dl V.Filat, fostul director general al DPAPS) a prevederilor pct.59 din Indicaţiile metodologice privind determinarea valorii estimative a complexului patrimonial al întreprinderii şi stabilirea preţului de utilizare a patrimoniului (acţiunilor) statului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.10.97, la vînzarea acţiunilor statului în S.A. „Fabrica de confecţii „Ionel” a cauzat ratarea de către stat a venitului în sumă de 500 mii lei.
Conform rezultatelor controlului asupra îndeplinirii de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat a Programului de privatizare pentru anii 1997-1998, mărimea venitului ratat de bugetul de stat în urma neglijării de către factorii de decizie ai Departamentului (Ministerului) în cauză a modalităţii stabilite de privatizare constituie suma de circa 1,6 mil.lei.
Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate pe parcursul controlului, menţionează prezenţa unor încălcări ale legislaţiei în vigoare la îndeplinirea Programului de privatizare pentru anii 1997-1998 de către fosta conducere a Ministerului Privatizării şi Administrării Proprietăii de Stat şi a Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (dl V.Filat).”

Încheiem aici citatul din Hotărârea respectivă a Curţii de Conturi.
Putem concluziona şi de această dată fără riscul de a greşi că Vladimir Fliat este o persoană coruptă şi compromisă, amestecată în multiple activităţi nelegitime de deturnare a banilor şi bunurilor aparţinând statului.

În legătură cu cele expuse, ne adresăm oficial către Procuratura Generală şi către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei cu rugămintea să examineze minuţios documentele respective şi să stabilească gradul de vinovăţie a numitului Vladimir FILAT, iar în caz de necesitate să iniţieze procedurile penale respective pentru a trage la răspundere pe cei vinovaţi şi pentru a recupera prejudiciul cauzat statului. Rugăm, de asemenea, să se clarifice cauzele care au determinat inactivitatea conducătorilor Procuraturii generale de la acea dată, care au ignorat hotărârile şi demersurile Curţii de Conturi.

Vă mulţumesc.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s